فهرست ناوبری برگه ها

مرکز شعر و سبک و دانلود نواهای منتخب

کریمی-درسته که عمو بی پناهه(صوتی)

ارسال شده توسط در سپتامبر 19, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1390،هیئت ثارالله

ادامه نوشته

کریمی-سر می نهد تمام فلک زیر پای او(صوتی)

ارسال شده توسط در سپتامبر 19, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1393،هیئت رأیة العباس(ع)

ادامه نوشته

کریمی-می زنم دل به دریا(صوتی)

ارسال شده توسط در سپتامبر 19, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1393،هیئت رأیة العباس(ع)

ادامه نوشته

کریمی-نه به اون که شش ماه رو(صوتی)

ارسال شده توسط در سپتامبر 19, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1391،هیئت ثارالله

ادامه نوشته

کریمی-از زیر پلکای پر خون(صوتی)

ارسال شده توسط در سپتامبر 19, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1395،هیئت رأیة العباس(ع)

ادامه نوشته