فهرست ناوبری برگه ها

مرکز شعر و سبک و دانلود نواهای منتخب

مقدم-یادگار برادر پاشو از روی خاکا

ارسال شده توسط در اکتبر 21, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1396،هیئت غریب مدینه امیر کلا

ادامه نوشته

مقدم-قاسم پسر شاه جمل

ارسال شده توسط در اکتبر 21, 2017 | 0 دیدگاه

شب پنجم محرم1396،هیئت غریب مدینه امیر کلا

ادامه نوشته

مقدم-تو غربتی اسیری که مثل ابرای بهارم

ارسال شده توسط در سپتامبر 23, 2017 | 0 دیدگاه

شب ششم محرم1390،هیئت بین الحرمین

ادامه نوشته